Author Topic: ती  (Read 531 times)

ती
« on: February 25, 2015, 10:46:11 AM »
ती कुठेही भेटते
रानात
वनात
झाडाच्या पानात

ती कुठेही बोलते
वाटेत
पेठेत
सागराच्या लाटेत

ती कुठेही असते
घरात
दारात
लागलेल्या सूरात

ती कुठेही हसते
मनात
कानात
आतल्या प्राणात

ती कुठेही बसते
अंगतीत
पंगतीत
भावनांच्या संगतीत

ती कुठेही नाचते
अंगणात
प्रांगणात
प्रतिभेच्या रिंगणात

कविता कुठेही सुचते
आचारात
प्रचारात
तिच्याच विचारात


Marathi Kavita : मराठी कविता