Author Topic: किती माफी मागू मी तुला  (Read 725 times)

Offline dattarajp

  • Jr. Member
  • **
  • Posts: 131
 किती माफी मागू मी तुला

 
किती माफी मागू मी तुला
चुका फार रुतल्य  का माझ्या तुला
मी दुरुस्त कस करू याला
मी देह टाकिल तुझ्या   उबऱ्यत
माफ करशील क मला क्षनात

किती माफी मागू मी तुला
आजही हे कळेना 
मनात ही हे खंत राहेना
माफ कराना  मला

किती माफी मागू मी तुला
मित्राचे हे डोंगर  तुम्ही
बाधलात.
काय करू सांगा आता
जीव तरी घ्याना  आमचा 

         So sorry aishu
                        कवी
                       बबलु 

 

Marathi Kavita : मराठी कविता