Author Topic: इतरांना हसवताना..  (Read 515 times)

Offline Shubhankar Chandere

  • Newbie
  • *
  • Posts: 12
इतरांना हसवताना..
« on: April 09, 2015, 11:07:05 AM »
इतरांना हसवताना
स्वतःला विसरलास तू
अचानक निघून गेलास
मित्रा रडवलस तू
   इतक्या वर्षाची सोबत
   कशी संपली कळलेच नाही
   आता आता तर आमच्यात होतास
   कधी दुरावलास कळलेच नाही
तुझे हसने, तुझे हसवने
कधी न विसरन्या सारखे
त्या विनोदांवर आमचे हसने
कधी न विसरन्या सारखे
   हसवन्याचा विडा उचलला होतास तू
    सर्वांना अर्ध्यावर सोडुन देवास हसवायला गेलास तू
    तुझ्या ह्या माय-बाप प्रेक्षकांस
                   क्षनार्धात पोरक करुन गेलास तू
 बहरदार खेळ माडलास तू
   ढंगात खुब लढलास तू
  वगातला राजा होतास ना तू
  मग प्रजेला सोडन का गेलास, तू

तुझ्यासारखी महान मुर्ती
पुन्हा कधीच जन्मणार नाही
आमच्यामदली तुझी पोकळी
 कधीच भरुन निघनार नाही
     
-शुभंकर
« Last Edit: April 18, 2015, 05:14:39 PM by Shubhankar Chandere »

Marathi Kavita : मराठी कविता