Author Topic: नाक्यावरी वडापाव  (Read 442 times)

Offline विक्रांत

  • Hero Member
  • *****
  • Posts: 1,550
नाक्यावरी वडापाव
« on: June 10, 2015, 05:57:25 PM »

   
नाक्यावरी वडापाव
मित्र सारे आम्ही खातो
जळते जिव्हा तरीही
पुन:पुन्हा वाखाणतो

लागल्यात गाड्या किती
लाईनीत रस्त्यावरी
वडा सॅडविच डोसा
दही शेव पाणीपुरी

खरकटे डिश जरी
डबक्यात पोहतात
ग्लास चहा प्यायलेले
बुचकळूनी येतात

असो खरुज इसब
जागोजागी अंगावरी
वड्यात ते येते काय
छानसे तळल्यावरी

तेल पामोलिनी असो
पुन:पुन्हा उकळले
रंग काही टाकलेले
स्वस्त सारेच मसाले

कसले आहेत हात
ओतले काय कश्यात
सारे काही होते माफ
वाचविल्या त्या पैशात

विक्रांत प्रभाकर
http://kavitesathikavita.blogspot.in/Marathi Kavita : मराठी कविता