Author Topic: करपलेल पीक  (Read 378 times)

Offline radhe92

  • Newbie
  • *
  • Posts: 9
करपलेल पीक
« on: August 03, 2015, 09:46:31 PM »
…………… करपलेल पीक …………….
अंकुरल पीक
थोडंस बहरल
आसू कुणब्याच
जोमानं प्यालं ………….
                  थोडंस हसू कुणब्याच्या गाली
                  पिकात दिसला त्यांना वाली
                  विठठल ,विठठल पाही
                  इतभर पीकं शेतात आली …………….
मान्सून फिरला
कुठे पळाला
दडला कुठे पांढरट ढगांच्या आड
पोशिंदा जगाचा, माथा बांधावरी टेकीला ……………
                  आता पाहवेना
                  करपलेल पीक
                  पाण्याच्या भुकेसाठी
                  तरसलेल पीक …………………
कधी बरसतोस बाबा
बघ ते पीक करपलेल
मातीतून येवून
मातीतच मिसळलेलं ……………
                 हाक ऐक बळीराजाची
                 घसाही कोरडा पडला
                 अन
                 पांढरट ढगांच्या आड
                 पाऊस कुठे दडला ………………….
डोळ्यातील आता
अश्रु ही कोरडा
ऐकू येत नाही का ?
तुझ्या बळीचा ओरडा …………………
                तुझ्या आभावाने मी ही
                आता बळी
                फुल फुलण्याआधी
                करपली शेतामध्ये कळी …………………
जायचं असेल तर
खुशाल जा
जाता -जाता एक कर
बरसव तुझ्या त्या
कडकडाती विजा
अन मला ही या मातीत मोक्ष कर …………………
                      करपलेल पीक ,करपलचं
                      पुनार एकदा पेरण
                      सरणावरती चढलो
                      तरी पुन्हा :पुन्हा मरण ………………

Sandip S. Bailkar
8600959446

Marathi Kavita : मराठी कविता