Author Topic: माझ्या गीताचे शब्द  (Read 470 times)

Offline yallappa.kokane

  • Jr. Member
  • **
  • Posts: 304
  • Gender: Male
माझ्या गीताचे शब्द
« on: September 30, 2015, 09:57:16 PM »
माझ्याच गीताचे शब्द मी विसरलो आहे
दुस-यांना प्रकाश देत स्वतः विरघळलो आहे ।।धृ।।

तुच राणी, माझ्या जीवनी ।
तुझ्याविना जगणे खोटेच भासे।।
कोणी नाही, दिशा दाही ।
माझे ओसाड जीवन कसे ।।

वाट पाहत तुझीच जगास मी विसरलो आहे ।।
दुस-यांना प्रकाश देत स्वतः विरघळलो आहे ।।१।।

तुझ्या वाणीत,  धुंद आठवणीत।
सदैव मी गुंतत आलो ।।
सुधरविण्या जगाला, वेड्या मनाला ।
आयुष्य माझे खर्चित आलो ।।

तुझ्याच श्वासात शांत मी दरवळलो आहे ।।
दुस-यांना प्रकाश देत स्वतः विरघळलो आहे ।।२।।

खट्याळ वारा, नभाचा तारा ।
करून देती प्रेमाची आठवण ।।
कविता लिहतो, तुला वाहतो ।
ही माझी शब्दांची साठवण ।।

या शब्दांच्या दुनियेत मी भरकटलो आहे ।।
दुस-यांना प्रकाश देत स्वतः विरघळलो आहे ।।३।।

माझ्याच गीताचे शब्द मी विसरलो आहे ।।
दुस-यांना प्रकाश देत स्वतः विरघळलो आहे ।।धृ।।


यल्लप्पा सटवाजी कोकणे
१७ ऑक्टोबर २००२

९८९२५६७२६४
यल्लप्पा सटवाजी कोकणे
९८९२५६७२६४
बदलापूर

Marathi Kavita : मराठी कविता