Author Topic: पाण्यासाठी तरसलेली एक एक घाघर रिकामी.....  (Read 523 times)

Offline Ravi Padekar

  • Jr. Member
  • **
  • Posts: 146
  • Gender: Male
  • प्रयत्न लिहिण्याचा, स्वतः ला व्यक्त करण्याचा...
कोस कोस अंतरावर
पायाला पाण्यासाठी चटके
घरे उंच डोंगरावर,
तेथे पाणी नाही ओंजळा इतके...

कधी भागेल ही तहान
उनाड ओस पडले रान
झाडावचून एक एक पान
तुटून सोडती आपला प्राण....

नजर भिडते नभास,
त्यास थेंब पावसाची आस
फिरुनी चारी दिशेला नजर
पाणी कुठेच न दिस...

पाणी शोधता शोधता
उरला डोळा नाही पाणी,
घेऊन घाघर पाण्यासाठी
आता फिरू कुठे आम्ही
पाण्यावासून तरसलेली,
एक एक घाघर रिकामी....

                                     
                                             कवि:- रवी पाडेकर (8454843034)
                                             मुंबई, घाटकोपर 
« Last Edit: October 13, 2015, 10:00:54 AM by RAVI PADEKAR »