Author Topic: जिवलग स्मृती  (Read 472 times)

Offline विक्रांत

  • Hero Member
  • *****
  • Posts: 1,550
जिवलग स्मृती
« on: October 14, 2015, 09:52:04 PM »

 
फडफड ज्योत
विझते क्षणात
दु:खाचा अंधार
दाटतो मनात

असाच असतो
मायेचा बाजार
शेवटी सुटतो
प्रत्येक आधार

जळते काळीज
स्मरणाचा पूर
जाता जिवलग
सोडुनिया दूर

सहज मोडतो
सुखाचा मांडव
वेदना वादळ
करीते तांडव

एकेक आठव
मनात छळते
नसणे तयांचे
जीवाला टोचते


जगण्यामधले
विरतात सूर
डोळिया मधून
ओघळतो पूर

हसणे सरते
काहूर उरते
तरीही जगणे 
नशीबी असतेविक्रांत प्रभाकर
http://kavitesathikavita.blogspot.in/Marathi Kavita : मराठी कविता