Author Topic: एक भेट  (Read 2065 times)

Offline Rahul Kumbhar

  • Hero Member
  • *****
  • Posts: 1,542
  • Gender: Male
एक भेट
« on: March 09, 2009, 01:06:18 PM »
ही भेट ती भेट
हीची भेट त्याची भेट
सगळीकडे एकच शब्द असतो
तो असतो एक भेट

भेट कधी कोणाची होते तर कोणाची नाही
कोणाला भेट मिळते तर कोणाला नाही
जरा मला सांगा असते काय ह्या भेटीत
स्वत:च जणू एक वैशिष्ठ्य असते अशी एक भेट

कधी कोणाच्या प्रेमाची भेट
कधी कोणाला शुभेच्छा म्हणून भेट
कधी तिरस्कार म्हणून एक भेट
तर कधी रिकामेपण सुद्धा देतात काही लोक भेट

माझ्यासाठी तर एक भेट म्हणजे
प्रेमाने बांधलेली भावनांची पुडी
प्रेम प्रेयसीच्या प्रेमाने बांधलेली जुडी
अन दोन प्रेमींच्या नात्याने बांधलेली आयुष्याची घडी

मला सारखे वाटते कोणी मला सुद्धा द्यावी अशी गोड गोड भेट
कधी मी सुद्धा द्यावी तिला अशीच गोड गोड भेट
पण काय करणार भेट देणारे कोणी नाही आणि भेट द्यायला सुद्धा कोणीच नाही
पण मी थोडीच एकटा आहे असा... प्रत्येक जण प्रत्येकाला किवा प्रत्येकीला भेट देतोच ना काहीतरी

मग ही कविताच समजा ना माझी एक भेट....

Marathi Kavita : मराठी कविता