Author Topic: गावचो गणपती  (Read 1322 times)

Offline Mangesh Kocharekar

  • Jr. Member
  • **
  • Posts: 95
गावचो गणपती
« on: August 25, 2011, 09:07:40 PM »
गणपती इलो झाली लगबग सुरु मसवो काढूक व्हयो चला घरदार झाडू
वाणशी सारवूक व्हई सारवूक व्हयो लोटो शाण  भरुक व्हया झाडुक व्हयो गोठो       
कावंदाला , तिरडे, बेडे करुक व्हई आरास गणपती बाप्पा आपलो अवठात सरस
पताक्याची कागदा दक्वूक व्हई खळ्यात पेळ निर्मळ  व्हई धोंडे सारूक व्हये बिळात
कट्ट्यावरून सणासाठी आणूक व्हयो बाजार राताम्ब्याच्या बियांचो सणासाठी आधार
दोडकी ,पडवळ ,चीटगया ,भेंडी परड्यातली भाजी नैवद्याचा जेवण करतली माझी आजी
मुंबैकर येतली म्हणान भाज्लेहत काजी गणपतीक   हुंदरबीक करतली आजी सोजी
म्हामद्याच्या वड्यासाठी दाळूक   व्हई कणी मुंबईकरासाठी व्हया दुध, दही, लोणी   
फटक्याची माळ आणून ठेवूक  व्हई अवठातली वाट बरी बेणून ठेवूक व्हई 
बाक्र्या बाम्नाक पूजेचा सांगून ठेवूक व्हया पेटीतला कापड धुवून ठेवूक व्हया
गणपती दिसापाई झोप येईना झाली किती दिस चलालीहा  सणाची तयारी
बसतली उद्या मकरात गणपतीची स्वारी भट येवून जाईत तेव्हा चिंता सर्तली खरी     

                                                           मंगेश कोचरेकर

Marathi Kavita : मराठी कविता