Author Topic: गुत्त्यामुळे संसार जळाला...  (Read 1000 times)

गुत्त्यामुळे संसार जळाला...

दारूची  नशा चढली असता
गटारीच पाणीपण तू प्याला,
बाटलीमध्ये संसार साकारून
गुत्त्यामुळे संसार जळाला...

अजब  झिंग कशी चढली
दलदलात तू धसत गेला,
बायको-पोरांना वेशीवर टांगून
गुत्त्यामुळे संसार जळाला...

कर्म  आणि धर्माची जाण सोडून
जीव तू मेटाकुटीस घालविला,
अश्रुंचे रक्त करीत
गुत्त्यामुळे संसार जळाला...

माय - बापाला ठोकरून
कुठला पराक्रम तू गाजविला ?
आपल्याच आगीत संसार झोकून
गुत्त्यामुळे संसार जळाला...

 सिगारेट - विडीच्या धुरासकट
संसार खाक  झाला,
आता "अस्ती" सावरून काय फायदा ?
गुत्त्यामुळे संसार जळाला...

: अविनाश सु.शेगोकार
०३-१०-२०११