Author Topic: एकांत .........  (Read 1067 times)

Offline shardul

  • Jr. Member
  • **
  • Posts: 186
एकांत .........
« on: February 28, 2012, 11:07:52 AM »
एकांती मुग्धता ... रुणझुण गीत
क्षणात भेदुनी ... नजरांची भिंत
 
मोहक स्पर्श ... श्वासांची लय
जीवाची हुरहूर ... क्षणांत शांत
 
समज खोलवर ... काळोख दरीत
नजरेत आस ... गोठला एकांत
 
गुंफलेले शब्द ... अलवार नक्षी
मावळता किनारा ... सांज डोळ्यांत 
 
वारा सळसळ ... उडून पदर
चंचल मन ... गुंतले ओठांत
 
पापणीत हास्य ... हळुवार सांडले
घायाळ अबोला ... भारुनी क्षणांत

स्तब्ध किनारा ... लाटांवर लाट
अथांग कल्लोळ ... समुद्र दोघांत

 
Original Author : स्वाती
माने

Marathi Kavita : मराठी कविता


Offline jagdishkadam

  • Newbie
  • *
  • Posts: 14
: एकांत .........
« Reply #1 on: February 28, 2012, 05:00:08 PM »
एकांती मुग्धता ... रुणझुण गीतक्षणात भेदुनी ... नजरांची भिंत मोहक स्पर्श ... श्वासांची लयजीवाची हुरहूर ... क्षणांत शांत समज खोलवर ... काळोख दरीतनजरेत आस ... गोठला एकांत गुंफलेले शब्द ... अलवार नक्षीमावळता किनारा ... सांज डोळ्यांत   वारा सळसळ ... उडून पदरचंचल मन ... गुंतले ओठांत पापणीत हास्य ... हळुवार सांडले घायाळ अबोला ... भारुनी क्षणांत स्तब्ध किनारा ... लाटांवर लाटअथांग कल्लोळ ... समुद्र दोघांत