Author Topic: श्रीहरी वाजवितो मुरली  (Read 405 times)

Offline lelekedar

  • Newbie
  • *
  • Posts: 9
श्रीहरी वाजवितो मुरली

सांज वेळी शांत समायी
कदम्ब वृक्षा तली
श्रीहरी वाजवितो मुरली

सांज पाउले पड़ता भूवर
सुरात भिजती सारे चराचर
प्रेम भक्तिच्या अनंत लहरी
उमटती कालिंदीच्या जळी

शांत पाखरे शांत गोधन
छेडी ताना तो मधुसुधन
आठवून अवघे सरे क्षण
राधा वेडी लाजली
श्रीहरी वाजवितो मुरली

मधुर स्वर पड़ता कानी
गोपी नाचती भान हरापुनी
कृष्ण सख्याची साऱ्या गोकुली
रास लीला रंगली
श्रीहरी वाजवितो मुरली

केदार
Marathi Kavita : मराठी कविता


Offline केदार मेहेंदळे

  • Hero Member
  • *****
  • Posts: 2,674
  • Gender: Male
  • मला कविता शिकयाचीय ...
Re: श्रीहरी वाजवितो मुरली
« Reply #1 on: June 25, 2012, 11:58:23 AM »
chan kavita