Author Topic: म्युन्सिपाल्टी ड्यूटी  (Read 438 times)

Offline विक्रांत

  • Hero Member
  • *****
  • Posts: 1,550
म्युन्सिपाल्टी ड्यूटी
« on: September 21, 2012, 08:51:30 PM »
एका नाईट ड्युटीला
आमच्या काही स्टाफला 
दूध संपल्या मुळे
चहा नाही मिळाला
त्यामुळे त्यांचा
संताप संताप झाला
इन्चार्ज उगाचच
शिव्यांचा धनी झाला
त्याचं रागावण साहजिक होत
कारण कुणीही त्यांची
काळजी घेत नव्हत
कुणीच अथवा
फिकीर करत नव्हत
स्टाफच्या वाटणीच दूध
दुसरीकडे वापरल गेल
देणाऱ्यांनी बिनद्दिकत दिल
घेणाऱ्यांनी बिनद्दिकत घेतलं
रात्री बोंबाबोंब होणार
त्यांना जरूर माहित होत
पण त्यावेळी आपण ड्यूटीवर नसणार
हे हि त्यांना माहित होत
म्युन्सिपाल्टीत नोकरी करतांना
अशीच न्यायची वेळ मारून
आले होते सारेजण
जणू आईच्या पोटात शिकून
किंवा मुन्सिपाल्टीच आई झाली
अन बाळांना केले तयार
काहीही न घेता अंगावर
ड्यूटीतून व्हायचे पसार
त्या क्षणी
जो तिथे हजर असतो
तोच बळीचा बकरा बनतो
वेळ काढण्यात जर वाकबगार असला
तरच वाचतो नाहीतर मरतो
कधी बसतो थोडा मार
कधी खापर सार डोक्यावर
पण त्याला नाईलाज असतो
कारण तो कुणीही असला
तरी तिथे हजर असतो
हाच त्याचा जणू गुन्हा असतो
म्हणून प्रत्येक जन इथे
वरती बाजूला बोट दाखवत
खांदे आपले असतो उडवत
नेहमी राहतो अंग चोरत .
बाजुवाल्यावर आपला
अंमल चालत नाही
वरचा कधीच काही
आपल ऐकत नाही
जू घेवून पाठीवर
ओझ वाहत रहायचं
त्याच ठराविक साच्यात
काम करीत रहायचं
अस म्हणतात की चार
पुण्यवान लोकामुळेच तर
शेषाच्या डोक्यावर
पृथ्वी अजून आहे स्थिर
तोच नियम इथे लागू आहे
स्थळ आणि काळ
याप्रमाणे फक्त
पुण्यवान बदलत आहे
नाहीतर काही खर नव्हत
मूळ मुद्दा दुधाचा
तो तर तसाच राहिला
रात्री साऱ्या स्टाफला
कोरा चहा प्यावा लागला
अन पुढच्या वेळेला
जर दूध देणारा चुकला
तर त्या रात्रपाळी इन्चार्जला
लागतील बोल ऐकायला
त्याने ते ऐकायचे
रिपोर्ट मध्ये लिहायचे
पुढच्या वेळी तरी दुधाचे
लचांड न उरावे म्हणून
गेटजवळील देवाला विनवायचे
बाहेर पडताच गेटमधून
सारे सारे विसरायचे
बस्स इतकेच हातात असते


विक्रांत
http://kavitesathikavita.blogspot


Marathi Kavita : मराठी कविता


Offline विक्रांत

  • Hero Member
  • *****
  • Posts: 1,550
Re: म्युन्सिपाल्टी ड्यूटी
« Reply #1 on: September 24, 2012, 10:40:53 PM »
खरतर हा अनुभव सार्वत्रिक आहे,विषय बदलतो अर्थ तोच आहे