Author Topic: आत्मकृपा  (Read 390 times)

Offline विक्रांत

  • Hero Member
  • *****
  • Posts: 1,550
आत्मकृपा
« on: October 06, 2012, 12:43:34 PM »
कृपेवाचून गुरूच्या
देव भेटणार नाही
कृपेवाचून स्व:तच्या
गुरु भेटणार नाही

विफल  यत्नांच्या
बसून मनोऱ्यावर
साद हृदयातून जोवर
उमटणार नाही

आत्मकृपा तोवर
होणार नाही

 
विक्रांत
http://kavitesathikavita.blogspot.in/


Marathi Kavita : मराठी कविता


Offline केदार मेहेंदळे

  • Hero Member
  • *****
  • Posts: 2,674
  • Gender: Male
  • मला कविता शिकयाचीय ...
Re: आत्मकृपा
« Reply #1 on: October 08, 2012, 01:34:36 PM »
hmhmhm