Author Topic: मी कां होते नकोशी ?  (Read 758 times)

Offline SANJAY M NIKUMBH

  • Full Member
  • ***
  • Posts: 502
मी कां होते नकोशी ?
« on: October 20, 2012, 09:35:09 PM »
मी कां होते नकोशी ?

 मी नकोशी झालीय
 म्हणून एक नामी उपाय शोधलाय मला संपवण्याचा
 लिंग निदान करून
 निकाल लावला जातोय माझ्या गर्भाचा
 रोपट्याला झाडही होऊ न देता
 निर्णय घेताहेत ते रोपटच उखडण्याचा
 कुठल्याच जाणिवांशी ओळख झालेली नसतांना
 शरीरही न आकारता मनही निद्रिस्त असतांना
 मला संपवलं जातंय
 काय हित आहे यात समाजाचा
 फक्त वारस हवा
 म्हणून मला संपवनाऱ्यांना
 विचारावस वाटत मग मी कां अनौरस ?
 तो हक्क माझा नाही कां ?
 माझ्यात प्रचंड उर्जा असतांना
 कुठेही मी कमी नसतांना
 साऱ्या नात्यांशी माझी
 नाळ जोडलेली असतांना
 न माझ्याशिवाय घराला घरपण नाही
 हे म्हणत असतांना
 कां मला संपवलं जातंय जन्मण्याआधीच .
 वाईट तर याच वाटत
 मी स्री जातीची असतांना
 स्रीलाच मी नकोशी होते
 न तो हवा या हट्टापोटी
 तीच माझं अस्तित्व खुर्डून टाकते
 तेव्हा यातनांचे अश्रूही गोठून जातात
 माझंच माणूस मला मारतंय म्हटल्यावर
 मी दाद तरी कोणाकडे मागायची ?
 प्रत्येक बापाच्या मनात मुलगी असते
 मग दुसरी झाली तर
 मी कां होते नकोशी ?
 किती स्रि-पुरुषांना वांझोटपण येत
 तेव्हा मलाच दत्तक घेतात ना
 आता माझं प्रमाण कमी झालंय म्हणून
 मला वाचवायला सरकार न समाज पुढे सरसावतोय
 मुली वाचवा हो ! असा टाहो फोडताय
 पण ते माझ्यातल्या माणूसपणाची
 जाणीव झाली म्हणून नाही
 तर प्रत्येक नराला मादी हवी म्हणून !
 मला जन्म घ्यायचाय फक्त माणूस म्हणून
 मी वाट पाहीन त्या क्षणाची
 तोपर्यंत मी झगडतच राहीन
 स्वतःशीही अन इतरांशीही .

 संजय एम निकुंभ , वसई
 दि. २०.१०.१२ सकाळी ४.४५ वा.

Marathi Kavita : मराठी कविता