Author Topic: तिचं आणि माझं प्रेमळ भांडण...!!  (Read 1937 times)

तिचं आणि माझं प्रेमळ भांडण...!!

आज पुन्हा तिचं आणि माझं भांडण झालं,
ती अबोला धरुन बसली काही बोलतच नव्हती,
मी खुप समजावूनही ती काही ऐकायलाच तयार नव्हती,
शेवटी माझा उदास झालेले चेहरा पाहून ती बोलली.....

ती ; अजिबात बोलू नकोस माझ्याशी...

मी ; आता काय झालं गं पिल्लू,
विनाकारण माझ्यावर रागवायला ???

ती ; उठ ईथून पळ...

मी ; आधी मला सांग काय झाले ते ?
तरच मी ईथून उठेल...

ती ; खुप मोठा चोर आहेस तू,
माझे ह्रदय चोरलेयस तू...

मी ; बरं मग आता काय,
शिक्षा देणार आहेस या चोराला,
की अबोल राहून फक्त सतवणार आहेस ???

ती ; शिक्षा मुळीच नाही देणार...

मी ; मग काय,
काय करणार आहेस ???

ती काहीच बोलत नाही कसला तरी विचार करते,
आणि पुन्हा अबोला धरते...!!

मी ; हो मी चोरले तुझे ह्रदय,
पण, बदल्यात तुला माझे ह्रदय दिले नाही का...

ती ; ते काही एक सांगू नको मला,
आता मी पण चोरी करणार आहे...

मी ; बरं,
काय चोरणार आहेस तू ???

ती ; तुझे अडनाव... :-D

हे ऐकताच मी तिला घट्ट मिठी मारली...!!

_____/)___/)______./­¯”"”/­’)
¯¯¯¯¯¯¯¯¯\)¯¯\)¯¯¯’\_„„„„­\)

स्वलिखित -
दिनांक २१-०२-२०१४...
दुपारी ०५,०८...
©सुरेश सोनावणे.....

Marathi Kavita : मराठी कविता


Shamee

  • Guest
तिचं आणि माझं प्रेमळ भांडण...!!

आज पुन्हा तिचं आणि माझं भांडण झालं,
ती अबोला धरुन बसली काही बोलतच नव्हती,
मी खुप समजावूनही ती काही ऐकायलाच तयार नव्हती,
शेवटी माझा उदास झालेले चेहरा पाहून ती बोलली.....

ती ; अजिबात बोलू नकोस माझ्याशी...

मी ; आता काय झालं गं पिल्लू,
विनाकारण माझ्यावर रागवायला

ती ; उठ ईथून पळ...

मी ; आधी मला सांग काय झाले ते ?
तरच मी ईथून उठेल...

ती ; खुप मोठा चोर आहेस तू,
माझे ह्रदय चोरलेयस तू...

मी ; बरं मग आता काय,
शिक्षा देणार आहेस या चोराला,
की अबोल राहून फक्त सतवणार आहेस

ती ; शिक्षा मुळीच नाही देणार...

मी ; मग काय,
काय करणार आहेस

ती काहीच बोलत नाही कसला तरी विचार करते,
आणि पुन्हा अबोला धरते...!!

मी ; हो मी चोरले तुझे ह्रदय,
पण, बदल्यात तुला माझे ह्रदय दिले नाही का...

ती ; ते काही एक सांगू नको मला,
आता मी पण चोरी करणार आहे...

मी ; बरं,
काय चोरणार आहेस तू

ती ; तुझे अडनाव... :-D

हे ऐकताच मी तिला घट्ट मिठी मारली...!!

Shamee

  • Guest
तिचं आणि माझं प्रेमळ भांडण...!!

आज पुन्हा तिचं आणि माझं भांडण झालं,
ती अबोला धरुन बसली काही बोलतच नव्हती,
मी खुप समजावूनही ती काही ऐकायलाच तयार नव्हती,
शेवटी माझा उदास झालेले चेहरा पाहून ती बोलली.....

ती ; अजिबात बोलू नकोस माझ्याशी...

मी ; आता काय झालं गं पिल्लू,
विनाकारण माझ्यावर रागवायला

ती ; उठ ईथून पळ...

मी ; आधी मला सांग काय झाले ते ?
तरच मी ईथून उठेल...

ती ; खुप मोठा चोर आहेस तू,
माझे ह्रदय चोरलेयस तू...

मी ; बरं मग आता काय,
शिक्षा देणार आहेस या चोराला,
की अबोल राहून फक्त सतवणार आहेस

ती ; शिक्षा मुळीच नाही देणार...

मी ; मग काय,
काय करणार आहेस

ती काहीच बोलत नाही कसला तरी विचार करते,
आणि पुन्हा अबोला धरते...!!

मी ; हो मी चोरले तुझे ह्रदय,
पण, बदल्यात तुला माझे ह्रदय दिले नाही का...

ती ; ते काही एक सांगू नको मला,
आता मी पण चोरी करणार आहे...

मी ; बरं,
काय चोरणार आहेस तू

ती ; तुझे अडनाव... :-D

हे ऐकताच मी तिला घट्ट मिठी मारली...!!

Shamee

  • Guest
तिचं आणि माझं प्रेमळ भांडण...!!

आज पुन्हा तिचं आणि माझं भांडण झालं,
ती अबोला धरुन बसली काही बोलतच नव्हती,
मी खुप समजावूनही ती काही ऐकायलाच तयार नव्हती,
शेवटी माझा उदास झालेले चेहरा पाहून ती बोलली.....

ती ; अजिबात बोलू नकोस माझ्याशी...

मी ; आता काय झालं गं पिल्लू,
विनाकारण माझ्यावर रागवायला

ती ; उठ ईथून पळ...

मी ; आधी मला सांग काय झाले ते ?
तरच मी ईथून उठेल...

ती ; खुप मोठा चोर आहेस तू,
माझे ह्रदय चोरलेयस तू...

मी ; बरं मग आता काय,
शिक्षा देणार आहेस या चोराला,
की अबोल राहून फक्त सतवणार आहेस

ती ; शिक्षा मुळीच नाही देणार...

मी ; मग काय,
काय करणार आहेस

ती काहीच बोलत नाही कसला तरी विचार करते,
आणि पुन्हा अबोला धरते...!!

मी ; हो मी चोरले तुझे ह्रदय,
पण, बदल्यात तुला माझे ह्रदय दिले नाही का...

ती ; ते काही एक सांगू नको मला,
आता मी पण चोरी करणार आहे...

मी ; बरं,
काय चोरणार आहेस तू

ती ; तुझे अडनाव... :-D

हे ऐकताच मी तिला घट्ट मिठी मारली...!!