Author Topic: माझ्या आठवणींतले क्षण’ ! कधी सुखद तर कधी दुखद.............  (Read 1712 times)

Offline Lucky-Saau

 • Newbie
 • *
 • Posts: 12
 • Gender: Male
 • माझी प्रिय साउ...
प्रिय साऊ,

तुला प्रिय म्हणण्याचा अधिकार फक़त मी स्वतालाच देतो, माहीत नाही का पण तू माझ्यापासून दूर जात आहेस अस मला वाटत आहे.
रागऊ नकोस ह... आठवते का तुला किती काळजी करायाचिस माझी.
भेटण्याची इच्छा नसेल ना तर कारणे भरपूर असतात ग पण माणसाची इच्छाशक्ती प्रबळ असेल ना अस्तित्वात नसलेल्या गोष्टीचाही शोध लागतो आणि इथे तर प्रश्न आहे अस्तित्वात असलेल्या गोष्टीचा.
अवेळी येणारा आठवणींचा पूर अजूनही सुरुच आहे तुझ  नि माझे प्रेम सुद्धा या आठवणिनसारखे, आकाशात चांदणे चमकले की तुझी आठवण अजुनाच जाणवायला लागते,  खरच आजही सांजवेळी अन्धारुन आलेल्या क्षणी तुझा धूसर, अंधुक चेहरा समोर नजरेसमोर येतो, कळ्याशार रात्रीसुद्धा तुझा निरागस चेहरा डोळ्यासमोरून हालता हलत नाही, सुखात सारेच जन सोबत असतात ग पण खरी गरज असते ती दुखात, खरे सांगू आज-काल जरा जास्तच अस्वस्थ वाटतय,  मला गरज आहे तुझया सहवसाची, मला समजून घेणारे कुणीतरी, जिवा-भावच कुणीतरी हवाय, हक्काच हवाय.............
तुझ्याशिवाय जगणे म्हणजे केवळ वैराण वादळ, तू म्हणालिस ना की आपले काही होणार तेव्हापासून तर अगदीच एकटा पडल्यासारखा झालोय मी, मला अस वाटायला लागलाय की नसतोच जर प्रेमात पडलो कधी तर...........
आपण जर एकजीव नाही होऊ शकलो तर विसरू शकशिल का मला, एक सांगू.... विसरण्याचा निष्फळ प्रयत्न करशील तू, पण विसरू शक
शील का मला, नाही ग शोन्या काय काय विसर्शील तू, हातात गुंफलेले हात, तुझ्या ओठांवर टेकलेले माझे ओठ, तुझया रेशमी केसातून फिरणारी माझी बोट, लाडात येऊन केलेली मस्करी, तू केलेली आक्टिंग, मी केलेले नखरे काय काय विसर्शील ग तू......
भेटण्यासाठी पहिलेली वाट, अश्रूंचे खळखळनारे पाट, हृदयात ओथम्ब्लेल  प्रेम, ओठवरून अलगद टिपलेला तो पाण्याचा थेंब, तो रुसवा तो फुगवा, सहवास जो हवा हवा, डोल्यातील व्याकूलता, श्वासाची अधिरता ...............विसरू शाक्शिल का मला.......
मला माहीत आहे विसरण्याचा निष्फळ प्रयत्न करशील तू, आठउ लागलो मी की कसावीस होशील तू, भटकालात शोधाशील मला तू, नाहीच सापडलो तर विरघलुन जशील तू,  माझ्या मिठीत येण्यास बेचैन होशील, तुझी ती तडफड नाही ग बघू शकनार मी, कारण दररोज तोच अनुभव घेत आहे मी, तडफडतोय मी........
एकाकी......
एकटाच..............
एक विचारू जरी तू माझी नाही ना होऊ शकली तरी एकदा मला भेटायला येशील का?
शरीरातला प्राण जाण्या अगोदर............
अंगणातला गुलमोहर फूलन्या अगोदर.......
डोल्यातील अश्रू सुकन्या अगोदर.....
फक्त एकदाच येशील का.........
पुन्हा परतून लांबवर चालत येऊ नकोस, फक्त एकदा मागे वळून बघ.............
मी आहे इथेच......
अगदी एका श्वासाच्या अंतरावर.....
जेव्हा वॅळशील अलगद मला बिलगशील.......
हा लोभ नाही, मोह नाही आहे फक्त तुझ्यावरचे निस्मीत प्रेम.......

बस्स झले आता आज पण जास्तच झाले ना शोनू.....
मंद नि रडत नको बसू आता काम करा काम.....
नि मी झोपतो आता घरी जाउन मस्त..........

टेक केअर....
लकि

Marathi Kavita : मराठी कविता


Offline santoshi.world

 • Sr. Member
 • ****
 • Posts: 1,372
 • Gender: Female
 • मन माझे तुफान वारा, अश्रू माझे पाऊसधारा...
  • My Blog - Kavita, charolya, paintings, rangolies etc.

Offline Lucky-Saau

 • Newbie
 • *
 • Posts: 12
 • Gender: Male
 • माझी प्रिय साउ...

Offline PRASAD NADKARNI

 • Jr. Member
 • **
 • Posts: 378
 • Gender: Male
 • Life:-a combination of adjustments & compromises
 :) chan aahe
avadala lekh
tuzi lihinyachi style changali vatate................
is it a true story?

Offline Lucky-Saau

 • Newbie
 • *
 • Posts: 12
 • Gender: Male
 • माझी प्रिय साउ...


panini

 • Guest
aapan kona na konawar ekda prem jarur karto kadhi kalat kadhi nakalat kadhi sahaj.pn ya sahaj kelelya premala na aadi na ant asto.so i hope pratyekane sahajach ka hoina ekda prem jarur karawa.