Author Topic: $ एक सुंदरस प्रेम पत्र ......!  (Read 2980 times)

Offline विजय वाठोरे सरसमकर

  • Jr. Member
  • **
  • Posts: 136
  • Gender: Male
  • विजय वाठोरे सरसमकर

 $ एक सुंदरस प्रेम पत्र ......!

मला नाही जमत ग
तुझ्यासारख सतत दु : खी राहण
मी दु : खातही हसरा चेहरा ठेवत असतो
कारण मी दु : खी राहिल्याने तू पण दुखी होशील ,
आणि हे मला कधीच बघवणार नाही .
तुझ ते जीवाची घालमेल करण
सर्वस्वी काही माझ्यासाठी मानतो मी,
तुला अन तुझ्या प्रेमाला जाणतो मी ,
पण सर्व काही आपल्याच मनासारख
होण हे कधीच शक्य नसतं .
                                 माझा विश्वास नाही ग नशिबावर
                                पण तुझ्यावर विश्वास एवढा आहे कि
                                 अगदी स्वतावरही नाही असा .
   तू म्हणायचीस न कि आयुष्यभर साथ
    देशील का ? मला धोखा तर देणार नाहीस ना ?
    मी तेव्हाच जाणल होत तुझ ते हळवं मन !
    मग खरच कळालं तेव्हा मला 
   आणि तेव्हापासूनच करतो ग मी प्रेम तुझ्यावर $
    पण माझी प्रेम निभावण्याची रीत थोडी न्यारीच ग
     त्यासाठी तुला काही काल दूर रहावही लागेल .
                                                            तुला आज सर्व काही खर सांगाव म्हणून आज पेन                         
                                                           उचलला आणि जे मनात होत ते सर्व इथे उतरवतोय .
                                                         माझ्या आतापर्यंत च्या वागण्या ने किंवा बोलल्याने तुला
                                                          दु : ख / त्रास झाला असेल तर मला तू कृपया माफ कर !

आणि हो खर सांगायचं म्हटलं तर
आपल आयुष्य आज आहे तर उद्या नाही
म्हणून मी तर प्रत्येक खान आनंदी राहण्याचा प्रयत्न करतो ,
तसा तुही करावा ,
तुला हे जमणारच नाही हे माहिती असताना देखील माझा हा तगादा .
तुझ्यात माझी हि सवय बानाण्याचा माझा हा प्रयत्न !

तुझी उगाचच खोडी काढून तुला चिडवण
जरूर आवडत मला ,पण तुला सतावण
आणि  दु : खी  करण नाही आवडत ग मला !

                    आज काय शाल कुणास ठाऊक ? 
                    प्रत्येक वेळेश मी तुझ्यावर कविता करतो ,
                    पण आज शब्दही जुळत नाहीत
                     म्हणून म्हटलं लिहाव थोडस मनातलं !
             

                                       तुझाच .........
                                                  साहिल

   

Marathi Kavita : मराठी कविता