Author Topic: म्हणून नाही विचारलं मी तिला !!!  (Read 2347 times)

Offline vikram.wasnik@gmail.com

  • Newbie
  • *
  • Posts: 1
म्हणून नाही विचारलं मी तिला !!!
ती आवडली , पण मी नाही विचारलं तिला....
Delete करेल friend लिस्ट मधून ती मला,
बोलणार नाही माझ्याशी , म्हणून नाही विचारलं मी तिला....
चुकीच्या नजरेने पाहिल ती मला म्हणून नाही विचारलं मी तिला.......
एक गैरसमज करून घेइल ती माझ्याबद्दल , म्हणून नाही विचारलं मी तिला......
सामोर कसा जाणार तिच्या , म्हणून नाही विचारलं मी तिला.....
भेटून सुधा नाही भेटणार , म्हणून नाही विचारलं मी तिला.....
कोणाला सांगूही शकणार नव्हतो , की कीती आवडते ती मला ,
कसा सांगणार मी तिला , की खुप आवडते ती मला ?
भीती वाटते त्या एका नाही ची , म्हणून नाही विचारलं मी तिला......
अजुन किती Valentine Days निघून जातील, पण नाही विचारणार मी तिला.......
राहू दे मला या गोड अशा गैरसमजुतित की,
"आवडतो मी तिला "
"आवडतो मी तिला "


                                                                                                              Author Unknown


Marathi Kavita : मराठी कविता


Offline Siddhesh Baji

  • Jr. Member
  • **
  • Posts: 372
  • Gender: Male