Author Topic: !! . क्षण. !!  (Read 1789 times)

Offline Çhèx Thakare

  • Full Member
  • ***
  • Posts: 517
  • Gender: Male
  • तुझे काव्य माझे गीत , तुझे प्रेम माझी प्रित ..
    • https://www.cthakare.blogspot.com
!! . क्षण. !!
« on: December 07, 2013, 04:07:00 PM »
!! . क्षण.  !!
.
.
खूप वेगऴा असतो तो क्षण जेव्हा कोणीतरी हातात हात घेऊन पडणारया पावसाचा एक एक थेंब अंगावर घेऊ पाहतं
.
.
खूप वेगळी असती ती वेळ जेव्हा कोणीतरी आपल्या सोबत त्याचा वेऴ जपण्यात मग्न होऊ सांगतं अन आपल्या स्वछंदी स्वप्नाला सत्यात आणू पाहतं
.
.
खूप वेगळी ती सकाळ जेव्हा कोणीतरी तूम्हाला फोन करून हळव्या आवाजात ऊठवतं व तूमच्या कानांचे डोहाळे एका मूक्याने भरवू पाहतं
.
.
खूप वेगऴी असते ती ओढ जेव्हा कोणाला तरी भेटायला जायचे असताना सजवणारया क्षणांचे मनात स्वप्नपूर्ण तूशारे ऊडवू पाहतं
.
.
खरच खूप वेगळे असतात ते क्षण, खूप वेगळा असतो तो अनूभव.
.
.
©  Çhex Thakare

Marathi Kavita : मराठी कविता