Author Topic: भाव नयनातले...!!  (Read 1056 times)

भाव नयनातले...!!
« on: September 11, 2013, 10:56:04 AM »
भाव नयनातले...!!

अबोल नयन हे,
खुप काही बोलतात.....

मनातले भाव ते,
अलगद उलगडतात.....

तु समोर येताच,
लाजेने चूर चूर होतात.....

तु दिसला नाहीस की,
तुलाच ते शोधतात....

खुप जीव जडलाय तुझ्यावर,
हे अश्रूंवाटे व्यक्त करतात.....

कधी हसतात कधी रडतात,
क्षणा क्षणाला तुलाच ते आठवतात.....

_____/)___/ )______./¯”"”/’)
¯¯¯¯¯¯¯¯¯\)¯¯\)¯¯¯’\_„„„„\)

स्वलिखित -
दिनांक ११-०९-२०१३...
सकाळी १०,४३...
© सुरेश सोनावणे.....

Marathi Kavita : मराठी कविता


Shruti Ovale

  • Guest
Re: भाव नयनातले...!!
« Reply #1 on: September 11, 2013, 11:02:46 AM »
अबोल नयन हे,
खुप काही बोलतात.....
:)