Author Topic: तु सोबत असलीस की...!!  (Read 2759 times)

तु सोबत असलीस की...!!
« on: January 24, 2014, 06:15:46 PM »
तु सोबत असलीस की,

जगाचा विसर पडतो मला.....

किती प्रेम करतो मी तुझ्यावर,

माझ्या डोळ्यात दिसलं असेल तुला.....

हवे तर नको ठेवू,

विश्वास माझ्यावर.....

या प्रश्नाच उत्तर,

विचार तुझ्या मनाला.....
:-*  :-*  :-*  :-*  :-*

_____/)___/)______./­¯”"”/­’)
¯¯¯¯¯¯¯¯¯\)¯¯\)¯¯¯’\_„„„„­\)

स्वलिखित -
दिनांक २४-०१-२०१४...
सांयकाळी ०६,०६...
© सुरेश सोनावणे.....
« Last Edit: January 24, 2014, 06:17:28 PM by सुरेश अंबादास सोनावणे..... »

Marathi Kavita : मराठी कविता