Author Topic: खास मुलीच्या मनातलं...!!  (Read 2896 times)

खास मुलीच्या मनातलं...!!
« on: February 20, 2014, 07:23:44 PM »
खास मुलीच्या मनातलं...!!

तुझीच ओढ लागली वेड्या मनाला,

यदा कदाचित असे कसे घडले.....

प्रेम म्हणजे काय माहीत नसताना,

नकळत तुझ्या प्रेमात मी पडले.....

कधी तुझ्यासवे खुप हसले,

तू सोबत नसताना एकांतात रडले.....

कधी तुझ्या आठवणीत हरवले,

कधी गोड क्षणात गुरफटले.....

कधी तू धडपडताना मला सावरले,

कधी मी जाणून बूजून अडखळले.....

कळलेच नाही रे कधी मला,

तुझे माझे कसे प्रेम जुळले.....
[♥]  :-*  [♥]  :-*  [♥]

_____/)___/)______./­¯”"”/­’)
¯¯¯¯¯¯¯¯¯\)¯¯\)¯¯¯’\_„„„„­\)

स्वलिखित -
दिनांक २०-०२-२०१४...
सांयकाळी ०७,०८...
©सुरेश सोनावणे.....

Marathi Kavita : मराठी कविता