Author Topic: माझे प्रेम तुला नाही का कळत...!!  (Read 2511 times)

माझे प्रेम तुला नाही का कळत...!!

हल्ली एकटीच,
" असते मी इथे.....

बसते तुझ्या गोड,
" आठवणी चाळत.....

तुला जाणले मी,
" तुला समजुन घेतले.....

पण ???

मला नकळत का,
" नेहमी असतोस छळत.....

खरं काय ते सांगून,
" टाक ना रे मला.....

माझे प्रेम तुला,
" नाही का कळत.....
♥  :-(  ♥  :-(  ♥

_____/)___/)______./­¯”"”/­’)
¯¯¯¯¯¯¯¯¯\)¯¯\)¯¯¯’\_„„„„­\)

स्वलिखित -
दिनांक ०१/०४/२०१४...
दुपारी ०५:१४...
©सुरेश सोनावणे.....