Author Topic: प्रेमात मला पाडत होतीस ...!!  (Read 1618 times)

Offline कवि । डी.....

  • Jr. Member
  • **
  • Posts: 165
  • Gender: Male
  • कवितेसाठी जन्म आपुला
मागे   वळून  आज  तु
पुन्हा  पुन्हा  पाहत  होतीस...!!

नजरेला  नजर  देऊन  तु
एकटक  बघत  होतीस ...!!

माझ्यावर  आज  तु
अशी  पघळत  होतीस ...!!

बर्फाळ  तुझ्या  मनाचं
पाणी  पाणी  करीत  होतीस ...!!

चोरट्या   नजरेनं   तु
माझ्याकडे   पाहत  होतीस ...!!

ना  बोलून  एक ही  शब्द
सारं  काही   बोलत   होतीस ...!!

तुझ्या   ह्रदयाची  तार
माझ्या   ह्रदयाशी   जोडत  होतीस ...!!

खरंच   प्रिये  आज   तु
प्रेमात   मला  पाडत  होतीस ...!!!


                   । कवि-डी ।
                     स्वलिखीत
                    दि. 13. 04.14
                  वेळ. दुपारी.02 .58