Author Topic: आहे ना तुला माझी काळजी ...!!  (Read 2202 times)

Offline कवि । डी.....

  • Jr. Member
  • **
  • Posts: 165
  • Gender: Male
  • कवितेसाठी जन्म आपुला
छोट्या  छोट्या  कारणासाठी
असा  का  रे  तु  रागावतोस ...!!

असेल  तुला  टेंन्शन  काही
तु  का  मला  सतावतोस ...!!

विषारी   शब्दाचे   बोल
तु  का  ह्रदयावर  सोडतोस ...!!

होतात  रे  वेदना   मला
का  कळत  नाही  तुला ....!!

तुझ्या   एका    शब्दामुळे
माझा   शंभरवेळा  जीव  जातो ...!!

एवढा   कसा  तु   पाषाणहृदयी
खरचं  माझा  तु  आहेस  का  प्रेमी ...!!

प्रेम   फक्त   तुझ्यावर  करते
ना  आहे  माझ्या   दुसरा  मनी ...!!

आता   तरी  तु   सांग  ना
काही  तरी  बोल  ना ...!!

मी   फक्त   आहे  रे   तुझी
आहे  ना  तुला   माझी  काळजी ...!!               । कवि-डी ।
                 स्वलिखीत
                   दि. 24. 04.14
                 वेळ. संध्याकाळी . 06. 24


 
« Last Edit: April 24, 2014, 07:55:33 PM by कवि । डी..... »