Author Topic: तु नवरी हो ...!!  (Read 2639 times)

Offline कवि । डी.....

  • Jr. Member
  • **
  • Posts: 165
  • Gender: Male
  • कवितेसाठी जन्म आपुला
तु नवरी हो ...!!
« on: May 12, 2014, 10:16:27 PM »
तु  नवरी  हो
मी  नवरा  होतो ...!!
तु  बावरी  हो
मी  भवरा  होतो ...!!

तु  मेंहदी  लाव
मी  साथ  देतो ..!!
तु  बांगड्या  घाल
मी  कट्यार  घेतो ...!!

तु  लाल साडी  नेस
मी  शेरवानी  घालतो ..!!
तु  मुंडवळी  बांध
मी  घोड्यावर  येतो ...!!

तु   सजून  बस
मी  जवळ  घेतो ...!!
तु  माझी  हो
मी  प्रेम  देतो ...!!


        । कवि-डी ।
        स्वलिखीत
           दि. 12.05 .14
            वेळ. रात्री. 10.  16

Marathi Kavita : मराठी कविता