Author Topic: तू नसताना आठवणींचे झुले झुलताना पाहिले!!  (Read 842 times)

Offline sameer3971

  • Newbie
  • *
  • Posts: 40
ती नसताना आठवणींचे
झुले झुलताना पाहिले
गीत माझे शब्दांविन
सूर शोधतांना पाहिले

कालचे ते चित्र होते
की होते ते स्वप्न माझे
त्यात उनाचे कवडसे
खेळताना मी पाहिले.

नुसतेच न्हवते हासने ते,
नुसतीच न्हवति ती अदा
गुलाबी पाकळ्यांना गालतच
लाजताना मी पाहिले.

पापण्या त्या झूकालेल्या होत्या
की बंद ते होते डोळे
काही तरी शोधण्याची ओढ
डोळ्यातून ओसांडलेली मी पाहिले.

अधीर आहे मी इथे अन्
अधीर तुला मी पाहिले
अधीर श्वासात ह्या तुझे
श्वास गुंफलेले पाहिले

तू नसताना आठवणींचे
झुले झुलताना पाहिले
हवास प्रिया तू जवळी असा
लोचने सांगताना मी पाहिले.

समीर बापट
मालाड, मुंबई.

Marathi Kavita : मराठी कविता


Offline AMIT GAIKAR

  • Newbie
  • *
  • Posts: 34
CLASS

अधीर आहे मी इथे अन्
अधीर तुला मी पाहिले
अधीर श्वासात ह्या तुझे
श्वास गुंफलेले पाहिले