Author Topic: कोणाच्या पावलांचा ..... येतो हा इशारा...!!  (Read 1021 times)

Offline Satish Choudhari

  • Jr. Member
  • **
  • Posts: 65
  • Gender: Male
  • Satish Choudhari
    • Mazya Kavita
बे धुंद धुंद बे धुंद
आहे आज वारा
लाल मातीच्या कौलारी
घरट्याचा पसारा
कोणाच्या पावलांचा
येतो हा इशारा...

ध ड ध ड धा डा धुम
ध ड ध ड धा डा धुम
आकाशही घाबरलेले
पाहुनी विजांचा नजारा
कोणाच्या पावलांचा
येतो हा इशारा...

पान फुलं गाई गान
दवबिंदु घेई झोके
लटकलेले मोती जसे
ओल्या पानांचा सहारा
कोणाच्या पावलांचा
येतो हा इशारा...

-- सतिश