Author Topic: प्रेम कर… ही दुधसाखर…. !!  (Read 1005 times)

Offline Satish Choudhari

  • Jr. Member
  • **
  • Posts: 65
  • Gender: Male
  • Satish Choudhari
    • Mazya Kavita
पर्वतांच्या रांगा त्या
सागराच्या लाटा त्या
म्हणे लाटांवरती बांध एक घर
प्रेम कर… ही दुधसाखर….

झुला…. झुला झुलावा
प्रेमाचा तुरा डोलावा
ओला… ओला आहे हा
प्रेमाचा गर्द ओलावा
सांज होइल जशी
आठवण येईल कुणाची तरी
रूप तुझ्या मनी
बसले असेल कुणाचेतरी
आठव तिचा चेहरा डोळे मिटून जरा
आठव त्याचा चेहरा डोळे मिटून जरा
मग तुपण म्हणशील क्षणभर ....
प्रेम कर… ही दुधसाखर….

मेला… मेला आहे हा
मिलनाचा मेला रसीला
प्याला… प्याला आहे हा
मदनाचा प्याला नशीला
घोट घेशील जशी
नशा येईल तुलाही तशी
ओठ ओठांपाशी
थांबून जाईल क्षणांच्यासाठी
थरथर होईल आता अंगामध्ये तुझ्या
सरसर वारा वाहे मनामध्ये आता
म्हणते लाजेने तुझी नजर...
प्रेम कर… ही दुधसाखर….

---सतिश चौधरी