Author Topic: सांग ना… माझी होशील का !  (Read 3222 times)

Offline djyashwante

  • Newbie
  • *
  • Posts: 4
सांग ना… माझी होशील का !
« on: December 25, 2014, 06:37:04 PM »
सांग ना…
सांग ना…  माझी होशील का ?

पुरे झाला तुझा बहाणा…
प्रेमात तुझ्या झालो दीवाना …
नयनांची भाषा समजून घे ना,
हृदयाची व्यथा जाणून घे ना …!

सांग ना…
सांग ना…  माझी होशील का ?

नेहमी तुला बघतो मात्र …
सांगतात माझे मित्र …
पाठव तिला प्रेम पत्र,
केव्हा संपणार तुझे हे सत्र …?

सांग ना…
सांग ना…  माझी होशील का ?

येतेस जेव्हा स्वप्नांत तु…
होतात किती हाल माझे …
झोपेत बडबडतो मी तेव्हा,
सगळे खडबडून होतात जागे…!

सांग ना…
सांग ना…  माझी होशील का ?

केव्हातरी तु म्हणशील मजला…
तुझीच आहे मी साजणा…
त्या क्षणांची मी वाट पहातो,
केव्हा येशील तु माझ्या अंगणा…!

सांग ना…
सांग ना…  माझी होशील का ?

कवी - दिपक यशवंते "मैत्रेय"

Marathi Kavita : मराठी कविता


Deepavali

  • Guest
Re: सांग ना… माझी होशील का !
« Reply #1 on: December 28, 2014, 11:42:20 PM »
Deepak,

If, "she" were to read your above begging poetry and in response to it, she were to agree to marry you, you would realise within a year after the "blissful" marriage that that your current infatuation with her belonged in fact to a fantasy land. Single people in their twenties commonly reside in a fantasy land just like you.   

aakesh

  • Guest
Re: सांग ना… माझी होशील का !
« Reply #2 on: January 01, 2015, 12:48:28 PM »
 :D