Author Topic: किती सोप्प असत … कोणाला टाळण …. !  (Read 2395 times)

Offline AKSHAY BHALGAT

  • Newbie
  • *
  • Posts: 18
किती सोप्प असत , कोणाला टाळण ।

कितीही सांगितलं या मनाला तरीही ., ऐकत नाही ,

आज परत एक गैर समज दूर झाला ………….

"एक"-मेकांना समजून घेताना , कधीच वाटल नाही कि ,
शेवटी तो "एक" मीच आहे … जो समजून घेतो…

वाटायचं कि , आपल्याला कोणीतरी ऐकेल , अस मिळालं ।
समजून घेईन ,
चुकत असेल तर सांगेन ,

पण हसायला येत असत , स्वतःवरच … आणि नंतर , सगळ झाल्यावर ….

किती सोप्प असत , कोणाला टाळण । १)

मन मानत नाहीये …, कि अजूनही "ती" जातीये …
एका अशा ठिकाणी कि , परत कधीच , चुकूनही या वाटेकडे बघताना ….
तिला " हि वाट" मोकळी नजर असावी , अस वाटेल … !

आणि एक वेळ अशी हि होती कि ,
एकट रस्त्याने चालताना सुद्धा , तिला …
मी सोबत असल्यासारख वाटायचं … खरंच ….!

किती सोप्प असत , कोणाला टाळण । २)

आजही बोलताना वाटत तिला सांगाव,
कि …. चांगल आहे विसरलीस ते  ;

कि परत त्याच  FEELINGS  , ज्या आधीही
या समाजाकडून मिळत राहिल्या , त्या तुझ्यामुळे सतत या जिवाला
हेच आठवण करून देतात कि , खरंच …. !

किती सोप्प असत , कोणाला टाळण । ३)

पण एक वेळ अशीही येईल कि ,
तुला हेच वाटावे …,

खरच ; आज मी असतो अजुनहि ,

तर तुला समजावू शकलो असतो ,
ऐकू शकलो असतो ,

पण , …. पण "ती वेळ" शेवटची असेल ।

कारण , या शरीरातून , या मनातून ….
तेच भाव … तुझ्या पर्यंत पोहोचायला , त्या FEELINGS ,
त्या भावना , माझ्यात  उरल्या नसतील … !

आणि त्या वेळी , तुही हेच म्हणशील कि….

" अक्षय "   खरंच …,

किती सोप्प असत , कोणाला टाळण । ४)


अक्षय भळगट