Author Topic: ती! तू आणि मी  (Read 956 times)

Offline dattarajp

  • Jr. Member
  • **
  • Posts: 131
ती! तू आणि मी
« on: March 13, 2015, 03:56:26 PM »
    ती तू आणि मी

मी ती च्याच  मागे फिरायचो
पण तू माझ्या मागे रहायची
मी ती ला हासवन्यासाठी
तुझ्या सोबत भांडायचो
तरी तू गप्प का राहायची

मी ती ला प्रतेक जागी सावरायचो
पण तू सदा मला आवरायची
मी तिचेच  गीत गायचो
पण तू ही मला साथ देयाची

मी प्रतेक क्षणी तुला 
प्रेम म्हणजे काय  हेच का विचारायचो
पण तू हासत हासत  आस का  म्हणायाची
जे तू माझ्यावर करत नाहीस
ते आस का मला सागायची

ती सदा मला दुःखवायची
पण तू ती वापस कशी  येयील
याचाच वीचार  का करायची

मी आज ओळखल की ग तिला
मी टाइमपास तिचा हया  क्षणाला
आयुष्यभर साथ  देशील का तू तरी मला
हो तू तरी मला

                                          कवी
                                    बबलु पिस्के
                                 9623567737
« Last Edit: March 13, 2015, 04:00:15 PM by dattarajp »

Marathi Kavita : मराठी कविता