Author Topic: ही तुझी माझी कहाणी....!  (Read 1622 times)

Offline dattarajp

  • Jr. Member
  • **
  • Posts: 131
ही तुझी माझी कहाणी....!
« on: April 09, 2015, 02:45:57 PM »


ही तुझी माझी कहाणी.
पाऊसा च पाणी.
एकेल का हे कोणी.
ही तुझी माझी कहाणी.

ही तुझी माझी कहाणी.
मला तुझा वीणा कोणी.
प्रिये समजून घेणा.
ही तुझी माझी कहाणी.

ही तुझी माझी कहाणी.
येईल डोळ्यात हया पाणी.
तूच ग माझी राणी
ही तुझी माझी कहाणी.

ही तुझी माझी कहाणी.
मीठीत मला घेणा,
सपनात माझा येणा
ही तुझी माझी कहाणी.

ही तुझी माझी कहाणी.
पाऊसा च पाणी.
तुझ्या वीणा हया मनी.
कोणीच नाही राणी.
ही तुझी माझी कहाणी.

                        मी एकटा तुझ्या वीणा
                               कवी -बबलु
                             9623567737
                       

Marathi Kavita : मराठी कविता