Author Topic: नाजुकसे क्षण टिपलेले!  (Read 2162 times)

Offline अमोल कांबळे

  • Jr. Member
  • **
  • Posts: 101
  • Gender: Male
  • मी माझा मैत्रेय!
    • मी माझा मैत्रेय!
नाजुकसे क्षण टिपलेले!
« on: September 15, 2011, 09:44:38 PM »
तुझ्या सोबत चालताना
तुझ्या केसांची बट हलताना
सैरावरा पाखरं होई
तु जवळ असताना
अचानक तुझं थांबणं
आठवलं काहि जणु
हिच ती वेल सजना
चुरडले फुल गाली जणु
मला खुप जगायचयं
तुझ्या सोबत राहायचयं
आयुष्यभर
जगुन म्हातारं व्हायचयं
आठवणीत रमुन जायचयं
आयुष्यभर!
म्हणताचं तिच्या डोळ्यात पाणी यावं
माझ्यावरल्या प्रेमाची साक्ष द्यावं
अलगद डोळे पुसतानां
प्रेम माझं घट्टं घट्टं व्हावं
एकचं उत्तर यावं
होय असंच होईल , राणी
तिनं डोक माझ्या खांद्यांवर ठेवाव.
कातरवेळ बघण्यासाठी,
मी हलकंच चुंबन घ्यावं
माझ्या होकारासाठी!

मैत्रयामोल!

Marathi Kavita : मराठी कविता