Author Topic: पुन्हा आठवतोय मी...!  (Read 2115 times)

Offline gkanse

  • Newbie
  • *
  • Posts: 11
पुन्हा आठवतोय मी...!
« on: November 18, 2011, 09:54:43 AM »
आज नकळत आठवत गेलो ते क्षण,
पाहत राहिलो त्या पाऊलखूणा आठवणींच्या..
पुन्हा नकळत  आठवले ते सुख-दु:खाचे क्षण,
विस्मृतीत गेलेल्या स्मृतींना पुन्हा जोडतो आहे स्वत:शीच,
आणि त्या क्षणांची गोळाबेरीज स्वत:च करतो आहे.


काळात विरलेल्या आठवणींच्या धाग्यांना विणून,
जून्या नात्यांना पून्हा नव रुप देतो आहे मी.
आणि ज्या मागे उरल्या होत्या त्या आठवणी,
पुन्हा आठवतोय मी...

                   -गौरव कनसे
« Last Edit: November 18, 2011, 10:14:14 AM by gkanse »

Marathi Kavita : मराठी कविता