Author Topic: सारे काही मीच बोलायचे का !  (Read 2167 times)

सारे काही मीच  बोलायचे  का

 कधी तरी समजून जा


 अबोल आहेत स्पंदने हि


 नजरेनेच  सारे सांगायचे का ....


 © प्रशांत शिंदे
« Last Edit: October 23, 2012, 05:33:02 PM by प्रशांत दादाराव शिंदे »