Author Topic: पावसाने बरसावे!  (Read 1066 times)

पावसाने बरसावे!
« on: August 20, 2012, 12:24:18 PM »
पावसानेही बरसावे जोवर
तिचे अश्रू आवरत नाही

नदीही आतूर आहे भेटावयास
सागरास त्या
बरसु दे

वाहत रहावे जोवर भेट होत नाही

फुलाने दरवळावे जोवर
माझी प्रेयसी येत नाही

जागता जागता रात्र सरते
पण ती येत नाही

त्या पारव्याने ही तिला भेटावे
विचारावे तिला
माझे प्रेम का जानत नाही..

पावसानेही बरसावे जोवर

माझी प्रेयसी बोलत नाही

ओठांचा गुलकंद माझ्या ओठांस
जोनर ती देत नाही

बरसत रहावे तोवर जोवर
माझे प्रेम तिला जाणवत नाही..

-
© प्रशांत शिंदे

Marathi Kavita : मराठी कविता