Author Topic: $$ बस्स झाल आता प्रेम करणं............ $$  (Read 2420 times)

Offline विजय वाठोरे सरसमकर

 • Jr. Member
 • **
 • Posts: 136
 • Gender: Male
 • विजय वाठोरे सरसमकर
$$  बस्स झाल आता प्रेम करणं............ $$

बस्स झाल आता प्रेम करणं
तिच्याच यादेत घुटमळत राहाणं
तीन दिलेल्या प्रेमपत्रांना उत्तर देण
झोपेतही तिचेच स्वप्न पाहत राहाणं

तिन म्हणेल ते निमुटपणे करणं
तिच्या रागाला आपल्यापरीण थमवीन
ती दिसली नाही म्हणून मन विचलित करणं
ती आता तरी येईल म्हणून वाट पाहत बसन
बस्स झाल आता प्रेम करणं .....

तिला पाहण्यासाठी तिच्या गल्लीत जाणं
ती दिसताच तिला इशारे करणं
भेट झाली नसेल तर मेसेज वर भागवण
प्रेमासाठी दोघांनीही शपथा घेण
बस्स झाल आता प्रेम करणं .......

तिच्या सोबत राहिलेल्या क्षणांना अनुभवन
तिने दिलेल्या प्रत्येक गोष्टीला सांभाळून ठेवण
तिचाच साठी आपणही उपाशी राहणं 
तिच्या विरहाने तडफडून रडत बसण
बस्स झाल आता प्रेम करणं ................

आता तिच्याही मनात हेच विचार असण
तीच मला पाहून न पाहिल्यासारख करणं
तिच्या प्रेमाच्या प्रवाहात वाहत राहणं
ती आपलीच आहे समजून जीव लावण
बस्स झाल आता प्रेम करणं ..........

                        विजय वाठोरे सरसमकर
                          ९९७५५९३३५९
                         १२ जुलै २०१५

Marathi Kavita : मराठी कविता


Offline विजय वाठोरे सरसमकर

 • Jr. Member
 • **
 • Posts: 136
 • Gender: Male
 • विजय वाठोरे सरसमकर

$$  बस्स झाल आता प्रेम करणं............ $$

बस्स झाल आता प्रेम करणं
तिच्याच यादेत घुटमळत राहाणं
तीन दिलेल्या प्रेमपत्रांना उत्तर देण
झोपेतही तिचेच स्वप्न पाहत राहाणं

तिन म्हणेल ते निमुटपणे करणं
तिच्या रागाला आपल्यापरीण थमवीन
ती दिसली नाही म्हणून मन विचलित करणं
ती आता तरी येईल म्हणून वाट पाहत बसन
बस्स झाल आता प्रेम करणं .....

तिला पाहण्यासाठी तिच्या गल्लीत जाणं
ती दिसताच तिला इशारे करणं
भेट झाली नसेल तर मेसेज वर भागवण
प्रेमासाठी दोघांनीही शपथा घेण
बस्स झाल आता प्रेम करणं .......

तिच्या सोबत राहिलेल्या क्षणांना अनुभवन
तिने दिलेल्या प्रत्येक गोष्टीला सांभाळून ठेवण
तिचाच साठी आपणही उपाशी राहणं 
तिच्या विरहाने तडफडून रडत बसण
बस्स झाल आता प्रेम करणं ................

आता तिच्याही मनात हेच विचार असण
तीच मला पाहून न पाहिल्यासारख करणं
तिच्या प्रेमाच्या प्रवाहात वाहत राहणं
ती आपलीच आहे समजून जीव लावण
बस्स झाल आता प्रेम करणं ..........

                        विजय वाठोरे सरसमकर
                          ९९७५५९३३५९
                         १२ जुलै २०१५

Offline piushivani

 • Newbie
 • *
 • Posts: 4
khupach chaan vijay ji.....
mala hi kavita manapasun khup avadali.