Author Topic: स्वप्नातील "ती"  (Read 1233 times)

Offline Reeteish

  • Newbie
  • *
  • Posts: 20
  • Gender: Male
स्वप्नातील "ती"
« on: September 30, 2010, 10:46:42 AM »
स्वप्नात येऊन हळूच
डोळ्यांत दडून जा
मी साद घालतो तुला
तू माझ्यात विरून जा
वाटलं स्वप्नांवर लिहावं काहीतरी
पण स्वप्नात तिच्याशिवाय कुणीच नाही
स्वप्नं तिचे नयन माझे
मन माझे घर तिचे
ती एक सुंदर कल्पना
अस्पष्ट चेहरा तिचा
शांत सोबत तिची
कोण आहे ती माहित नाही
पण नेहमीच भेटते ती मला
स्वप्नात,एकांतात
स्वप्नातील ती मला फार आवडते
तिचा सहवास हवाहवासा वाटतो
ती क्षणात दिपते अन क्षणात विझते
अशी का वागते
प्रश्न पडतो मग माझ्या मना ………..?
कळत नव्हते मजला
काय झाले तिला
स्वप्नात येऊन म्हणाली मला
सांग ना रे आवडते का मी तुला
मनाने होकार दिला
ओठांची कुजबुज झाली
कोवळे किरण डोळ्यांवर पडताच
कळले की सकाळ झाली.
कधी स्वप्नांच्या अंधारात
तर कधी वास्तवाच्या उजेडात
स्मरून जाते ती मला
जीव होतो मग पागोळ्यांगत
शोधत राहतो सदा तिला..............


reeteish

Marathi Kavita : मराठी कविता


Offline puja

  • Newbie
  • *
  • Posts: 32
Re: स्वप्नातील "ती"
« Reply #1 on: September 30, 2010, 02:09:49 PM »
nice............