Author Topic: 'ती'ची कविता  (Read 1824 times)

Offline gajanan mule

  • Newbie
  • *
  • Posts: 22
'ती'ची कविता
« on: August 31, 2011, 12:40:03 PM »
'ती'ची कविता

शब्दांचे ओझे वाहणारा मी....
तुला सारखा आठवतो आहे
पण तुझी सय यावी तशी ...
तू  कधीच येत नाहीस 

तू कधीच येत नाहीस

                 
      - गजानन मुळे
        mulegajanan57@gmail.com

Marathi Kavita : मराठी कविता