Author Topic: "आई-बाबा तुमच्यासाठी काहीही."  (Read 946 times)

Offline Pedhya

  • Newbie
  • *
  • Posts: 43
ती म्हणाली,"माझ्या­साठी काय करशील?"
मी म्हणालो,"तुझ्या­साठी मी काही पण करेल."
ती म्हणाली,"आकाशात­ील चंद्रअन् तारे तोडुन आणशील?"
मी म्हणालो,"चंद्र अन् तारेच काय सूर्य देखील तुझ्या पायाशी ठेवेल.
तुझ्यासाठी मी काही पण करेल."
ती म्हणाली," माझ्यासाठी मरायला ही तयार होशील?
मी म्हणालो,"तुझ्या­साठी जगेण तुझ्यासाठी मरेण,
तुझ्यासाठी मी काही पण करेल.
ती म्हणाली,"माझ्या­साठी या जगाशी लढशील?"
मी म्हणालो,"तुझ्या­साठी या जगाशीच काय देवाशीही भीडेल?
तुझ्यासाठी मी काही पण करेल."
ती म्हणाली,"तुझीसा­री संपत्ती माझ्या नावावर करशील?"
मी म्हणालो,"मी तुझाच, माझी सारी संपत्ती ही तुझीच. तुझादास बनुन मी राहील.
तुझ्यासाठी मी काही पण करील."
ती म्हणाली,"खरच तू माझ्यावर येवढप्रेम करतोस आपण आपल वेगळ विश्व तयार करु.
आपण दोघ सर्वांनपासून वेगळ राहू.
तू तुझ्या आई-वडीलांना सोडून....
तेव्हाच तिच्या कानाखाली आवाज काढला.
तेव्हापासून तिचा चेहरा कधीनाही पाहीला.
"आई-बाबा तुमच्यासाठी काहीही."

PankajSne...