Author Topic: "नजरेसमोरतरी राहात जा"  (Read 1158 times)

#स्वप्नातली_परी...❤️
 
आयुष्यातुन माझ्या निघुन जा
हे मी म्हणले होते खरे...

पण नजरेपासुनच आज तू
दुर तु का गेलास बरे...?
         
              (स्वलिखित)

    Visit my page (https://m.facebook.com/profile.php?id=1641110716124899)
« Last Edit: May 15, 2015, 12:19:25 PM by स्वप्नातली परी »