Author Topic: प्रेम म्हणजे काय असतं........".. ......प्रेम म्हणजे काय असतं...  (Read 1017 times)

Offline Pedhya

  • Newbie
  • *
  • Posts: 43
प्रेम म्हणजे काय असतं........".. ......प्रेम म्हणजे
काय असतं........
प्रेम हे काय असत...
मनाची गोष्ट का
भावनांचा खेळ..
एक-मेकांना समजणे
का शब्दांचे ते खेळ..
तुझे-माझे करणे
का तुझ्यात मी असणे..
एक-मेकां वर रुसणे
का एक-मेकांना मनवणे..
एक-मेकांशी भांडणे
का वेळेस प्रेमाने सॉरी म्हणणे..
रात्री फोन वर तासन-तास गप्पा मारणे
का बोलता बोलता मधेच झोपणे..
दोघांनी एकाच नजरेने पाहणे
का एक-मेकांच्या स्वप्नासाठी प्रयत्न करणे..
एक-मेकांच्या आवडी-निवडी लक्षात घेणे
का तिला/त्याला जसे आवडेल तसेच राहणे..
प्रेमात एक आलिंगन देणे
का दुखात त्याच खांद्यावर डोके ठेवून रडणे..
रात्र-दिवस तिचा/त्याचा विचार करणे
का तिच्या/ त्याच्या शिवाय काही न उमजणे..
प्रेमात उंच असे मनोरे बांधणे
का ती/तो सोडून गेल्यावर तेच मनोरे तुटणे..
तिच्या/
त्याच्या साठी काहीही करायला तयार होणे
का ती/तो सोडून गेल्यावर
जीवही द्यायला तयार राहणे...
हेच कोडं मनात असते...
नाही सुटत अजूनही ते कि
नक्की "प्रेम म्हणजे काय असतं........".. ......प्रेम
म्हणजे काय असतं...

PAnkajSne...