Author Topic: चुपके-चुपके रात-दिन'चा असाही एक भावानुवाद  (Read 1949 times)

Offline marathi

  • Jr. Member
  • **
  • Posts: 212
मूक अश्रू, ढाळणे, दिनरात ते- स्मरते मला
 प्रेमवेड्या भावनांचे, पर्व ते- स्मरते मला

 खेचता, अवचित मी पडदा तुझे ते लाजुनी,
 ओढणीने चेहऱ्याला झाकणे-स्मरते मला.

 तुजसी मी बोलाविता, मज भेटण्या, येणे तुझे,
 भर दुपारी, तेही अनवाणीच गे-स्मरते मला

विषय विरहाचा, कधी निघताच, रात्री भेटीच्या,
ते तुझे रडुनी, मलाही रडविणे-स्मरते मला.

लपुनी तु भेटायची, मजला सखे गे, ज्या स्थळी,
उलटली वर्षे परंतु, स्थान ते-स्मरता मला.