Author Topic: वाटायचे मला....(प्रशांत शिंदे )  (Read 1211 times)


वाटाय
चे मला
तू माझीच होतीस

माझ्या कडेच पहायची
पाहून हसायची

गोड ओठांवर तुझ्या

माझेच नाव आनायची

पण ....?

ठाऊक नव्हते तुझ्या मनात काय होते ,

एका चुकी मूळे मला
तू वेड्यात काढत होती ...
-
© प्रशांत शिंदे
« Last Edit: April 13, 2012, 05:10:04 PM by प्रशांत दादाराव शिंदे »