Author Topic: **प्रेम**  (Read 1218 times)

Offline prachidesai

  • Jr. Member
  • **
  • Posts: 117
  • Gender: Female
**प्रेम**
« on: November 05, 2010, 07:12:33 PM »
पहिल्या सरीचा पहिला थेंब
म्हणजे प्रेम
मनात पेटलेला गारवा
म्हणजे प्रेम
सावरता आवरता येत नाही
ते म्हणजे प्रेम
एखाद्यच्या नावाच कपाळावरच
कुंकू म्हणजे प्रेम
कुणाच्या नावावर आयुष्य लिहून
स्वतःचा पत्ता विसरायला लावत
ते म्हणजे प्रेम
त्याच नुसत सोबत असण
हे आधार वाटण म्हणजे प्रेम
जीवनातली नवी पहाट
म्हणजे प्रेम
जगण्यातला खरा अर्थ
म्हणजे प्रेम
फक्त एकदा होत
ते म्हणजे प्रेम
आणि शेवट्च्य श्वासपर्यंत
जे प्रामाणिक असत
ते म्हणजे प्रेम
खर प्रेम

कवी: प्रिया उमप

Marathi Kavita : मराठी कविता