Author Topic: ==* मन माझे हे *==  (Read 951 times)

Offline SHASHIKANT SHANDILE

  • Jr. Member
  • **
  • Posts: 349
  • Gender: Male
  • शशिकांत शांडिले, नागपुर
==* मन माझे हे *==
« on: August 25, 2015, 04:06:26 PM »
एकदिवस मी अधीर झालो
  मन माझे परतले नाही
    काय ठाऊक काय जाहले                 कुठे हरविले कुठे राहले     
        मला काही उमगले नाही                चुकले काही माझे तर नाही
                                              मन माझे फिरता फिरता
याच विचारी गुंतून होतो                              मज सोडूनं गेले तर नाही
  आज अचानक चाहूल झाली
     डोळे वरती करून बघता                उदास होते मन वेडे कुठले       
        मनराजेची स्वारी आली                हसत नाही बोलत नाही
                                             काय करू हसवाया आता 
कुणाशी नाही वैरही याचे                             ते तर काही मानत नाही
   काय करावे सुचत नाही
     रडणे फक्त हे अधुनी मधुनी            मागणी केली उत्तर द्यावे       
        राग जीवाचे गातही नाही                पण ते काही सांगत नाही
                                              काय घडले कुठे हरवले
एकदिवस मन मला म्हणाले                           भेद आपुले खोलत नाही
   मीरे आता तुझ्यात नाही
      मी झालो आता दुसऱ्याचा             त्या दिवसाला रस्त्यावरती       
         तुला कधी मिळणार नाही              बघितले बाहेर फिरतांना
                                              कुणीतरी जवळुनी माझ्या
दूर जातांना सोबत अपुल्या                            हलकेच जरा दूर जातांना   
   ती मलाही घेऊन गेली
     रूप देखणे जणू चांदणे                बोलायाचे मन बोलून गेले       
        ती मलारे हरवून नेली                 सांगायाचे सांगून गेले
                                              ऐकून मलाही विचार पडला
देतं कुणाला ह्रुदयभान ते                             काय घोळ हे मनाशी झाले
   लपवित तर काही नाही
     प्रेमाचा हा खेळ निराळा               जानिला मी भेद मनाचा     
        मन हरवून तर आले नाही             जरी ते मज सांगत नाही
                                             हा तर होता खेळ प्रेमाचा
एकदिवस मग मी सांगितली                         अंत सुंदर ज्याचा नाही
  गोष्ट काही मोलाची
    कोण होती ती स्वप्न सुंदरी            रस्त्यावरती अनोड्खीशी     
        जी वळूनही बघतं नाही               एक मुलगी बघितली
                                            हरवून बसला तुजला तुरे
आकर्षण जो एक क्षणाचा                          जी बघूनही हसत नाही
   तो प्रेम म्हणवत नाही
      प्रेम म्हणजे घोर तपस्या            अरे मना मी तुला सांगतो         
         जी तुला रे जमत नाही             कित्येक आले गेले
                                            प्रेमाच्या या खेळामध्ये
तरीही म्हणतो तुला मिळावी                        सर्व हरवूनी मेले
   मिळणार तुला जी नाही
      लाख प्रयत्नं केले तरीही             माझे म्हणणे पटले होते         
          होणार तुझी रे ती नाही             त्याने मान हलविली
                                              थांबवून मग मला म्हणाले 
दे मला तू वेळ जरासा                               बोलायचे काही नाही
  विचार करतो आहे
     सांगीतल्या तुज बोलाचे              काही दिवस मग गप्प होऊनी       
        चिंतन करतो आहे                  मन विचार करीत बसले
                                           एकदिवस मग हसता रडता
रडता रडता मला म्हणाले                         येऊनी मला बिलघले
  फार मोठी चूक मी केली
     तुझ्यासारख्या माणसाची             तूच माझारे पाठीराखा     
         फसवणूक माझ्याने झाली           तुझ सोडून कसा मी जाऊ
                                           तुझ्या सारखा मित्र गावला
चूक माझी ही पहिली वहिली                        दुसरे जग कशाला पाहू
   चुकणार पुन्हा मी नाही
      तुझ्याविनारे कुणाच्या मागे       प्रेमाचा मग खेळ संपला       
          दिसणार कधी मी नाही         मन जोरजोराने हसले
                                        अश्याप्रकारे मन माझे हे
                                            माझ्यातच येऊनी वसले
                   अश्याप्रकारे मन माझे हे
                       माझ्यातच येऊनी वसले
                           --------------*****-------------
                    *कृपया आवडल्यास नावानिशी समोर पाठवावी.*

                              शशिकांत शांडीले, नागपूर
                             भ्रमणध्वनी :- ९९७५९९५४५०
                               दिनांक :- ०१/०९/२०१५
« Last Edit: August 26, 2016, 04:48:00 PM by SHASHIKANT SHANDILE »
Its Just My Word's

शब्द माझे!

Marathi Kavita : मराठी कविता