Author Topic: फेसबुक वरची पोरगी-2  (Read 2878 times)

Offline shrikrushna Gaikwad

  • Jr. Member
  • **
  • Posts: 71
  • Gender: Male
फेसबुक वरची पोरगी-2
« on: July 05, 2015, 07:54:43 AM »
   * फेसबुक वरची पोरगी-2 *

फेसबुकवर Request आली
ती मी accept keli
फोटो मध्ये पाहीली,जशी अनुश्काच दुसरी
हळु हळु बोलु लागली
मेसेज मध्ये हसु लागली
मेसेज मध्येच लाजु लागली
फेसबुक वरची पोरगी

बोलतानी मध्येच इंग्लीश फेकु लागली
न समजनारे शब्द वापरु लागली
रात्र भर online दिसु लागली
मोबाईल नंबर मागु लागली
Whats up वर बोलु अस म्हणु लागली
फेसबुक वरची पोरगी

मला पुन्हा शंका आली
मी म्हणटल देईल नंबर तुला
रक्षा बंधनला भेटशील का मला?
भाउ बनवशील का मला
तशी ती unfriend झाली
फेसबुकवर दिसेनाशी झाली
फेसबुक वरची पोरगी

श्रीकृष्णा (shri) नाशीक
Replay on
Mail-shrikrishnsk@gmail.com
Get ready to fall in Luv
comming soon- अस्तीत्वातील स्वप्न परी-The one side luv(poem series)


Marathi Kavita : मराठी कविता


Offline shrikrushna Gaikwad

  • Jr. Member
  • **
  • Posts: 71
  • Gender: Male
Re: फेसबुक वरची पोरगी-2
« Reply #1 on: July 06, 2015, 01:08:16 PM »
must read फेसबुकवरची पोरगी-3